Kerámia és művészi üveg mai otthonokba

Hagyományos kerámiák

Ide azokat a fazekas munkáimat sorolom, ami vagy formailag vagy díszítettségben a hagyományt követi. Motívumaim nem köthetőek határozottan egy tájegységhez, szinte gyermeki boldogsággal "lubickolok" a nagy közös forma- és motívumkincsben. Volt már, hogy egy régi templom mennyezeti kazettájának apró motívumát dolgoztam tovább, vagy csak mondhatni átitatódtam, és hagytam, hogy egy minta előbukkanjon belőlem. Az érzés, ami ekkor mint egy vezérfonál jelentkezik és amiből tudom, hogy jó úton járok, az a tisztaság és a mély nyugalom. Szeretném, ha tárgyaimban is ez köszönne vissza, ezt az érzést csempészné be az otthonokba. Szívnek kedves hozott mintákkal is szívesen díszítem a megrendeléseket.

Bohém

Bohémnak kereszteltem azokat a munkáim, ami lehet, hogy formájában fellelhető a hagyományos fazekas tárgyak között, de díszítettségében vagy valami más apróságban játékosságot, tágasságot, új távlatot, kreatív kísérletezést hordoz. A hagyományos kerámia számomra a mélység, a bohém pedig a széles horizont.

Raku

A raku az első szerelem. Az első hódítás, a kiváncsiság, a sikerélmény, a kísérletezés és néha a "világvégének" megélt kudarc dinamizmusa... De a találkozás is mindazzal ami ezt mozgatja... az ösztönösség, az elemek: a tűz és a föld, a víz, a gőzölgő levegő, sistergő, pattanó, csilingelő hangok... igazi team munka: te, a természet és valami megfoghatatlan ... ha jól sikerült és megérint, vele találkozhatsz...

Üvegmunkák

Üvegmunkáimat főként üvegablakok, lámpák, órák alkotják - olyanok, amiket fény jár át. Ő a társalkotóm. Főként tiffany technikával dolgozom, de itt is folyamatosan fürkészem a horizontot: szeretném ezt az erősen stíluskorszakhoz kötött technikát új megvilágításban láttatni és alkalmazni.

IT(h)AKA az otthon melege
– a kalandok, kihívások utáni megnyugvás
– a nyugalom szigete
TI – Nektek…
Sok szigetet bejártam és a kerámiában hazataláltam. Ennek az örömét és a sok látott dolog szépségét, csodáját szeretném tárgyaimban megosztani veletek.

Miért pont ItakaTi?

Ithaka

Ha majd elindulsz Ithaka felé, 
válaszd hozzá a leghosszabb utat, 
mely csupa kaland és felfedezés. 
A Küklopszoktól és Laisztrügónóktól, 
s a haragvó Poszeidontól ne félj. 
Nem kell magad védened ellenük, 
ha gondolatod tiszta és egyetlen 
izgalom fűti tested s lelkedet. 
A Laisztrügónokkal, Küklopszokkal, a bősz 
Poszeidónnal sosem találkozol, 
hacsak lelkedben nem hordozod őket, 
hacsak lelked nem áll velük utadba.

Válaszd hozzá a leghosszabb utat. 
Legyen minél több nyári hajnalod, 
mikor – mily hálás örömmel! – először 
szállhatsz ki sose-látott kikötőkben. 
Állj meg a föníciai pultok előtt, 
válogass a jó portékák között, 
ébent, gyöngyházat, borostyánt, korallt, 
és mindennemű édes illatot, 
minél többet az édes illatokból.

Járj be minél több egyiptomi várost, 
s tanulj tudósaiktól szüntelen. 
Csak minden gondolatod Ithaka legyen; 
végső célod, hogy egyszer oda juss, 
de ne siess az úttal semmiképp. 
Inkább legyen hosszú, minél hosszabb az út, 
hogy évekkel rakva szállj ki a szigeten, 
az út aratásával gazdagon, 
s ne várd, hogy Ithaka majd gazdagon fogad. 
Neki köszönöd a szép utazást, 
mit nélküle sosem tehettél volna meg, 
hát mi mást várhatnál még Ithakától?

Nem csaphat be Ithaka, ha szegény is; 
a szerzett tudásból s tapasztalatból 
máris megtudhattad, mit jelent Ithaka.

Konsztantinosz P. Kavafisz (1863-1933)

Amikor kötelező olvasmány volt az Odüsszeusz, nem nagyon tudtam értékelni nagyszerűségét. Aztán sok évvel később találtam rá erre a versre… Villámcsapásszerű érzés volt – vagy inkább kisebb áramütésszerű – maradva a mű hangulatában… Sokfelé jártam, néha  úgy hittem kormányzok, máskor vihar vert, vagy áramlatok sodortak. Szigeteken időztem hosszabb-rövidebb ideig, és volt ahol jól éreztem magam, volt ahol kevésbé. De mégis gyötrődtem, “haza” vágytam. Ostoroztam a lassan múló időt, magamat, hogy miért nem jó Kirké szigetén. Aztán ez a vers mindent helyre rakott. Közben pedig rátaláltam a kerámiára, Itakára. Itthon vagyok. És a “hajótöröttség” ma már áldott utazás. 

Tehát Kedves Látogató!

“Legyen minél több nyári hajnalod,…”

Üdvözlettel: V.Kovács Kati

Close Menu